Osteopati är den ursprungliga och
optimala formen inom manuell medicin