Osteopati är den ursprungliga och
optimala formen inom manuell medicin

Michael Persson Osteopat

Kurser / Utbildning

Jag håller regelbundet kurser och vidareutbildningar för redan färdiga terapeuter.

Sedan 2016 utbildar jag Kraniosakralterapeuter med yrkestiteln Diplomerad Kraniosakralterapeut.

Från och med hösten 2020 har jag fått förmånen att driva utbildningen helt i egen regi. Jag har fortsatt tätt samarbete med Bröderna Tranberg. Jag rekommenderar att gå deras Basmedicinska utbildning som innehåller kvantmedicin och ger motsvarande 30 högskolepoäng.

Jag håller föreläsningar för allmänheten om Vad Hälsa är ur ett fysiologiskt/mentalt/emotionellt och kvantfysiskt perspektiv.

För Dig som redan arbetar som terapeut kan jag ge Dig inspiration till ytterligare kunskap och erbjuda en ny dimension till Ditt sätt att se/möta och behandla Din patient.

Historik vad gäller mina utbildningar/kurser:

Jag har hållit Vidareutbildningskurser för massörer/massageterapeuter, sjukgymnaster, naprapater, kiropraktorer m.fl. sedan 2001.

Mellan 2010 - 2016 undervisade/föreläste samt handledde jag under klinikdagarna på SCOM – Stockholm College of Osteopathic Medicine.

Mellan åren 1993-2011 var jag på regelbunden basis anlitad som lärare på Axelsons Massageterapeututbildning i specifika muskel och ledtekniker.

Sedan 2016 utbildar jag Kraniosakralterapeuter i samarbete med Bröderna Tranberg.