Osteopati är den ursprungliga och
optimala formen inom manuell medicin

Michael Persson Osteopat

Yrkesutbildning till Kraniosakralterapeut

Kraniosakralterapi (KST) eller Craniosacral Therapy (CST) som det kallas internationellt är ett koncept sprungen ur Osteopatin som har utvecklats från sent 1800-tal och fram till dags dato. Terapiformen är på stark frammarsch i hela Europa och så även i Sverige. Kraniosakralterapi är en oerhört subtil inkännande men kraftfull metod som kan nå in till alla aspekter av en människa. Såväl mentala/emotionella som kroppsliga besvär kan behandlas.

Hela denna utbildning är oerhört personlighetsutvecklande för Dig som människa.

Det som ingår i grundutbildningen till Diplomerad Kraniosakralterapeut är:

* Kraniosakral grundkurs steg I-VII
* Workshop grundkurs steg I-VII
* 50 st. dokumenterade elevbehandlingar
* 30 högskolepoäng eller motsvarande i basmedicin OBS! Denna läses separat. Jag rekommenderar Bröderna Tranbergs Basmedicinska utbildning då den är anpassad till KST-utbildningen.

Då ovan nämnda är klart och Du blivit godkänt på den teoretiska samt praktiska tentamen erhåller Du ett diplom och får yrkestiteln Diplomerad Kraniosakralterapeut.

Efter avslutad steg III kan Du som elev söka medlemskap i Kraniosakrala Terapeutförbundet www.kstf.se för att kunna inneha en patient och ansvarsförsäkring inför den obligatoriska elevpraktiken.

Kostnaden för varje steg är 5.995:- Sammanlagt för 7 steg blir kostnaden 41.965:-

Vid köp av hela utbildningen i förväg ges en rabatt på 20% vilket gör en kostnad på 33.572:-

OBS! Kostnaden för Workshop tillkommer. Denna är på 1.800:- per steg. Om Du väljer att betala samtliga Workshops innan kursstart så ger jag en rabatt på 20% även här. Det ger 10.500:- (ordinarie 12.600:-)

Kurslitteratur är egna digitala kompendium. Vill du ha dessa i fysisk form och i fint fyrfärgstryck så betalar Du 300:- per kompendium och steg.

Tiderna under samtliga steg är kl. 09.30-16.30 och lunch mellan kl.12.30-14.00

Dessa dagar (steg) ligger torsdag-söndag (undantag kan förekomma)

Mellan varje steg hålls en s.k. Workshop (WS) under 2 dagar. Dessa ligger alltid över en helg

Tiderna under Workshopen (WS) är kl.10.00-16.00 och lunch mellan kl.12.30-13.30

NÄSTA KURSSTART ÄR 10/2 2021

Anmälan sker via mail till eller via sms/ring 0708 174639

Här nedan följer en sammanfattning av samtliga steg i utbildningen

Hjärtligt Välkommen på en spännande resa!

Michael Persson Osteopat D.O. B.C.S.O - lärare och founder av Biodynamic Cranial Education since 2020

Upplägg och innehåll :

Kraniosakral steg I (4 dagar)

 • Historik, Dr W.G. Sutherlands odyssey och Osteopatisk medicin
 • Dr. Sutherlands 5 komponenter inom Den Kraniosakrala läran
 • Anatomi: Skallbasens ben, Os Occipitale. Sacrum=korsbenet
 • Det Fasciella systemet
 • Anatomi: Hjärnans membranösa lager. Dura Mater, Arachnoidea Mater, Pia Mater
 • Hjärnans ventriklar. Dura maters anatomi och fysiologi och cerospinalvätskans hydrauliska system, det s.k. kraniella trycket
 • Övre och nedre extremiteternas kraniella rörelser
 • Anatomiska områden som kan påverka eller påverkas av det kraniella trycket: ( i alla områden kommer vi successivt gå igenom dess anatomi, fysiologi, dysfunktion och patologi )

 • Terapeuten medvetna närvaro
 • Proprioceptionens fenomen – rörelse i tid och rum
 • Proprioceptionens lägesorientering
 • Longtide, Midtide, CRI – Dynamisk stillhet
 • Att som terapeut "hitta stillheten inom dig" - Att kommunicera med "Stillheten"
 • Levande vävnad = vätska och materia/massa/cellstrukturer

Generella handpositioner

Axlar - Skuldror s.k. "hugh hold" - fötter/underben

Anatomiska behandlingspositioner

 1. Subclavia release
 2. Costa 12 release
 3. Pelvic diafragma
 4. L5/S1
 5. Sacroiliaca-lederna
 6. Coccygeus
 7. Respitoriska diafragman
 8. Thoracic inlet
 9. Atlantooccipital leden s.k. O-A leden = övre nackleden

– De Kraniosakrala fysiologiska rörelserna – flexion (inhalation) och extension (exhalation) i hela kroppen.

Kranialnerver 9, 10 och 11; anatomi och fysiologi. Teoretiska och praktiska övningar inom Kraniosakral, funktionell behandling. Den mentala och emotionella aspekten inom Kraniosakrala systemet.

Den mentala och emotionella aspekten i den fysiska kroppen.

Kraniosakral steg II (4 dagar)

 • Still point – medicinsk stillhetsbegrepp, inre kontra yttre miljö
 • Naturlagars polaritet
 • CV-4/ EV-4 teknik
 • Kranialnerver 1-8 och 12; anatomi och fysiologi. Teoretiska och praktiska övningar inom KranioSakral, funktionell behandling. Den mentala och emotionella aspekten inom KranioSakrala systemet

Kraniosakrala fysiologiska och afysiologiska rörelser:
(inom alla områden kommer vi att gå igenom dess anatomi, fysiologi och dysfunktion)

 • Frontal benet
 • Parietal benen
 • Sphenoid benet
 • Temporal benen
 • Occiput benet
 • Osseoala lagren – Suturer
  • Dural stress release mellan occipital och sacrumbenet
  • Kraniosakrala grundprincipernas gemensamma rörelsemönster
 • Cytoplasman/protoplasma långsammare rörelser - Biodynamiska rörelser

Sacrumets fysiologiska och afysiologiska mönster:

 • Flexion
 • Extension
 • Torsioner
 • Sidböjsrotationer
 • Lateral glidningar
 • Nutated sacrum/Counterutated sacrum
 • L/L R/L R/R L/R (left on right, right on left, right on right, left on right)
 • Ileo-Sacrala dysfunktioner
 • Sacro-Ileala dysfunktioner

Den mentala och emotionella aspekten i den fysiska kroppen

Kranial Nerver 1 till 9; anatomi och fysiologi. Teoretiska och praktiska övningar inom KranioSakral, Funktionell behandling. Den mentala och emotionella aspekten inom KranioSakrala systemet.

Kraniosakral steg III (4 dagar)

Detaljerad anatomi och fysiologi om hjärnans membran, dura mater:

 • Falx cerebri
 • Tentorium cerebelli
 • Falx cerebelli

Anatomin och fysiologin i ansiktets externa ben:

 • Zygomaticum benen
 • Maxilla
 • Mandibula benen
 • Nasal benet
 • Temporomandibular-leden samt relaterade mjukvävnad och benstrukturer så som hyoid och pretrachial fascian
 • SBS-Spheno-Basilar-Symphysen och dess centrala del av den Kraniella Mekanismen
 • Inhalation – Flexion
 • Exhalation – Extension
 • Torsioner
 • Sidböjs rotationer
 • Lateral glidningar
 • Vertikal strain (superior strain/inferior strain)
 • Kompressioner

Kraniets venösa sinussystemet och dess dränering.

  Anatomi och fysiologi inuti munnen samt de Kraniosakrala mönstren:

  • Maxilla benen
  • Mandibula benen
  • Palatina benen
  • Vomer benet

  Funktionella anatomiska behandlingspositioner

  • Hyoid benet
  • Pretrachial fascian

  De grundläggande principerna i flödesbehandling/fluid

  Den mentala och emotionella aspekten i den fysiska kroppen

  • Anamnestaging = klientens egen sjukdomsberättelse + Frågor från Dig som terapeut

  Teoretiska och praktiska övningar inom KranioSakral, funktionell behandling. Den mentala och emotionella aspekten inom det KranioSakrala systemet.

  Eleven söker medlemskap efter avslutad KranioSakral III i det Kraniosakrala Terapeutförbundet www.kstf.se för att eleven skall kunna inneha en patient och ansvarsförsäkring inför den obligatoriska elevpraktiken.

  Efter steg III får eleven börja ta emot klienter hemma att öva på.

  Kraniosakral steg IV

  • Flödesbehandling av kroppens samtliga leder i de övre extremiteterna
  • BLT = Balance Ligamentous Tension
  • 1:a & 2:a revbenet
  • skuldergördel
  • cervikalen
  • armbågsleden
  • handleden
  • fingerlederna
  • nervbanor
  • holistiskt skifte
  • Vi lär oss tyda djupa emotionella och mentala blockeringar genom verbala samtal tillsammans med de terapeutiska händerna
  • Grundläggande kunskaper i embryologi.

  Kraniosakral steg V

  • Flödesbehandling av samtliga leder i kroppens nedre extremiteter
  • BLT = Balance Ligamentous Tension
  • höftleden
  • knäleden
  • femur
  • tibia/fibula
  • membrana interossea
  • fotleden
  • fotens ben

  Kraniosakral steg VI

  Denna kurs inriktar sig på hela matspjälkningsapparaten

  • Munnen och svalget
  • Matstrupe och övre/nedre magmun
  • Tolvfingertarm
  • Tunntarm
  • Tillslutarmuskler/ sfinkter
  • Tjocktarmens olika delar
  • Lever och gallan
  • Bukspottskörteln
  • Detaljerade anatomiska kunskaper förmedlas hur organ är relaterade till vår muskuloskeletala kropp och den kraniosakrala mekaniken. Även hur organen är relaterad till vår anatomiska och fysiologiska helhet. Även den emotionella och mentala påverkan på organ utforskas på kursen.
  • Neurologisk - Cirkulatorisk - Mekanisk/Fasciell koppling

  Kraniosakral steg VII

  • Hjärtat
  • Embryologi
  • Mjälte
  • Manliga och kvinnliga reproduktionsorgan
  • De endokrina körtlarna = endokrinologi = thalamus, hypothalamus, hypofysen, sköldkörteln, binjurarna
  • Njurar
  • Lungor
  • Eleven får lära sig om de detaljerade anatomiska kunskaperna om hur organ är relaterade till vår muskuloskeletala kropp och den kraniosakrala mekaniken.
  • Hur organen är relaterade till vår anatomiska och fysiologiska helhet.
  • Emotionell och mental påverkan på en individ

  Nästa intag är VÅREN 2022

  10-13/2 KST I + WS I 26-27/2

  7-10/4 KST II + WS II 23-24/4

  2-5/6 KST III + WS III 18-19/6

  25-28/8 KST IV + WS IV 10-11/9

  27-30/10 KST V + WS V 12-13/11

  8-11/12 KST VI + WS VI 7-8/1 2023

  9-12/2 KST VII + WS VII 25-26/2


  Pågående kurser VINTERN/VÅREN 2021

  16-17/1 WS VII

  28-31/1 KS I

  13-14/2 WS I

  11-14/3 KS II

  27-28/3 WS II

  22-25/4 KS III

  8-9/5 WS III

  26-29/8 KS IV

  11-12/9 WS IV

  7-10/10 KS V

  23-24/10 WS V

  18-21/11 KS VI

  11-12/12 WS VI

  KS VII (datum ej bestämt)

  WS VII (datum ej bestämt)