Osteopati är den ursprungliga och
optimala formen inom manuell medicin

Guidning / Livssamtal

Den kanske viktigaste delen är att Du själv förstår varför Dina besvär uppkommer och underhålls. Detta för att kunna förändra och förebygga dessa i framtiden. De flesta besvär underhålls av underliggande faktorer som ofta har funnits med länge i Ditt liv. Jag förklarar under dessa samtal hur och varför Ditt sinne och kropp eller ditt system som jag väljer att benämna det, påverkas av olika upplevelser, beroende av vad Du har för historia, hur Du lever idag osv. Jag vägleder och ger nycklar till Dig så Du börjar förstå hur Du ska handla i vissa situationer i Ditt liv för att kunna må bättre.

Ett samtal/guidning tar ca 75 min och kostnaden är 1.200:- Denna stund avslutas oftast med osteopatisk behandling

Jag har min 30-åriga erfarenhet av att arbeta med klienter att luta mig mot och har på senare år gått en Mentorsutbildning mellan åren 2015-2016 som har innehållit följande:

Foundation – Steg 1

Fokusering på personlig utveckling, egna mål och visioner. Att förstå attraktionslagens kraftfält som den biologiska och kvantfysiska vågrörelsens skapelse av materia. Kunskapsinnehållet är förankrat i att förstå våra kvantfysiska lagar tillsammans med våra fysiska processers alla nivåer, såsom mentalt, emotionellt, biokemiskt och neurologiskt.

Allt varvas med filosofiska presentationer som innebär att vi alla samverkar och fungerar i ett större universellt sammanhang. Detta tillsammans med den vetenskapliga förankringen.

Advanced – Steg 2

Fokusering på fördjupad individuell utveckling, mål och visioner. Gruppdynamik och samhällsprocesser. Inblick i företagsorganistation och dess utvecklingsprocess och omorganisationers processarbete och vad som sker kvantfysiskt och neuropsykologiskt. Innehållet fokuserades även på familjekonstellationer.
Kunskaper och fördjupad förståelse om våra kvantfysiska lagar tillsammans med de psykologiska och fysiologiska processerna.

Filosofiska presentationer om att vi alla samverkar och fungerar i ett större sammanhang tillsammans med vetenskaplig förankring.

Master – Steg 3

Huvudsaklig fokusering på högfrekvent förståelse om sig själv, och andra individuella personers högfrekventa utveckling och hur vi alla går under samma universella naturlagar. Det byggs broar i avancerad förståelse om kvantfysiska energimässiga lagar oavsett form och organisation, tillsammans med den psykologiska, mentala, emotionella, spirituella aspekten i vibrationsmedvetenhet och i de fysiska formerna.

Fortsatt fördjupning i processarbete till organisationer i personligt mentorskap. All kunskap baseras på att förstå de kvantfysiska lagarna i fördjupningsprocesser.
Fördjupade kunskaper om kaos och symmetrilagarna inom kvantfysiken.