Osteopati är den ursprungliga och
optimala formen inom manuell medicin

Michael Persson Osteopat

Datum för kurser/utbildning

Jag håller regelbundet kurser och vidareutbildningar för redan färdiga terapeuter.

Sedan 2016 utbildar jag Kraniosakralterapeuter till yrkestiteln Diplomerad Kraniosakralterapeut.

Från och med hösten 2020 har jag fått förmånen att driva utbildningen helt i egen regi. Jag har fortsatt tätt samarbete med Bröderna Tranberg. Jag rekommenderar att gå deras Basmedicinska utbildning som innehåller kvantmedicin och ger motsvarande 30 högskolepoäng.

Nytt för i år!! Post graduate utbildning för färdiga Kraniosakralterapeuter och Osteopater med en grundutbildning inom Cranial Osteopathy. Jag har valt att kalla denna Biodynamic Cranial Education

Samtliga kursdatum: Se under flikarna: KranioSakralTerapeututbildning resp. Biodynamic Cranial Education


Vid intresse! mail: eller ring/sms: 0708 174639