Osteopati är den ursprungliga och
optimala formen inom manuell medicin

Biodynamic Osteopathy

Inom denna fantastiska approach har jag valt att vidareutbilda mig i under 8 års tid!

Allt eftersom åren gick och Dr. Sutherland blev äldre upptäckte han nya saker och hans tidigare förklaringsmodeller övergick mer och mer till att förklara vad han faktiskt KÄNDE då han jobbade med Osteopathy in the Cranial field. Detta har osteopaten James Jealous tagit fasta på och utvecklat. Denna oerhört inkännande metod innebär ytterligare en dimension i behandlingssituationen. Man når om än ännu djupare in i patientens fysiologi och kan på så sätt påverka självläkningen.

Jag vill börja med att beskriva de fundamentala Energikrafter en osteopat som arbetar med Osteopathy in the Cranial field använder sig av terapeutiskt för att skapa balans och hälsa.

Den fundamentala Livskraften - Breath of Life

Människans skapelse börjar med att spermien och ägget förenas. Det första som sedan händer är att en explosion av biofotoner/ljuspartiklar frisätts....så Livet börjar alltså med en frisättning av Energi... Livsenergi. Mellan 1-3 timmar efter befruktningen är allting totalt Stilla.....Därefter börjar celldifferentieringen.

Så Livet startar med Energi....övergår i en Dynamisk Stillhet = en förberedelse för skapande av cellstrukturer..

Denna kraft- energiform (Breath of Life) existerar i en konstant rytm, är essentiell och upphör aldrig att existera.

Precis i samma ögonblick som ägget och spermien förenas har denna energikraft (Breath of Life) en strävan att få oss att överleva, och för denna möjlighet att överleva måste celler gå ihop och samarbeta och specialisera sig. Denna strävan fortsätter genom hela livet...

Denna ursprungsform av energi skapar vår mänskliga form (anatomi/fysiologi).

Osteopater som arbetar med Osteopathy in the Cranial field assisterar med sina händer i ett terapeutiskt syfte för att återställa balansen. Denna strävan efter balans är exakt samma energikraft som ursprungligen finns i vår skapelse. Därför använder vi oss av samma energikraft för att återställa balans och hälsa där polaritetskrafter hittar sitt ursprung och sitt rätta spänningsläge. Denna ursprungskraft Är Breath of Life...