Osteopati är den ursprungliga och
optimala formen inom manuell medicin

Michael Persson Osteopat

Biodynamic Osteopathy

Inom denna fantastiska approach har jag valt att vidareutbilda mig i under 8 års tid!

Allt eftersom åren gick och Dr. Sutherland blev äldre upptäckte han nya saker och hans tidigare förklaringsmodeller övergick mer och mer till att förklara vad han faktiskt KÄNDE då han jobbade med Osteopathy in the Cranial field. Detta har osteopaten James Jealous tagit fasta på och utvecklat. Denna oerhört inkännande metod innebär ytterligare en dimension i behandlingssituationen. Man når om än ännu djupare in i patientens fysiologi och kan på så sätt påverka självläkningen.

Jag vill börja med att beskriva de fundamentala energikrafter en osteopat som arbetar med Osteopathy in the Cranial field använder sig av terapeutiskt för att skapa balans och hälsa.

Den embryologiska (skapelsens) energikraft

Människans skapelse i sin ”nya” form börjar med att spermien och ägget förenas. Uttrycket för denna form innehåller krafter av att vilja och sträva efter överlevnad, anpassa sig i sin miljö, samarbeta för celldelning och växandet av embryot och fostret, specialiserade celler men som ändå fungerar i en helhet.

Denna kraft- energiform existerar i en konstant rytm, och dess polaritet (motpoler) i all dess kraft är essentiell och upphör aldrig att existera. Den ändrar enbart form när fostret växer till sin fullständiga unika form – människan.

Precis i samma ögonblick som ägget och spermien förenas har denna energikraft en strävan att överleva, och för denna möjlighet att överleva måste celler gå ihop och samarbeta och specialisera sig. Denna strävan fortsätter genom hela livet.

Denna ursprungsform av energi skapar vår skapelse. Denna exakt samma energikraft har också en möjlighet genom sin strävan efter överlevnad kunna skydda, fighta, reparera osv. Denna strävan tas från exakt samma energiform och skapar den nödvändiga förändringen, men denna exakt samma energikraft driver till en förändring som kan leda till ohälsa, stagnation, sjukdom, skada, sammandragning av vävnad mm. Det är endast formen som ändras fysiologiskt, biokemiskt och neurologiskt.

Osteopater som arbetar med Osteopathy in the Cranial field assisterar med sina händer i ett terapeutiskt syfte för att återställa balansen. Denna strävan efter balans är exakt samma energikraft som ursprungligen finns i vår skapelse. Därför använder vi oss av samma energikraft för att återställa balans och hälsa där polaritetskrafter hittar sitt ursprung och sitt rätta spänningsläge. Hälsa har skapats i vår skapelse – människan.