Biodynamic Cranial Osteopathy
Michael Persson Osteopat D.O.

Gentle Touch Heals...

...if the Therapist is in contact with the Health

Any Doctor can find Disease...
Osteopathy is To Find Health

Osteopat Stockholm - Michael Persson - Osteopati

Osteopati är den ursprungliga och optimala formen inom Manuell Medicin

Manuell betyder att redskapen vi använder vid behandling är våra händer. Medicin betyder "läkande" eller "att upprätthålla mänsklig hälsa" 

Vi har inom osteopatin många tekniker/metoder att använda oss av och kan på så sätt skräddarsy varje behandling så att den passar varje individ. En behandling är högst individuell, två personer kan tyckas ha identiska besvär men kanske ska behandlas helt olika.

Detta på grund av att alla har sin egen historia av sjukdom, skador, stress, känslomässiga trauman m.m. med sig  i bagaget. 

Osteopatin grundades av Den Amerikanska läkaren Andrew Taylor Still år 1892...

Din investering för ett besök är 1.200:- Du kan erhålla en rabatt på 15% om Du investerar i 5 besök. Läs mer under fliken "Ditt besök hos mig"... 

Boka tid! Skicka mail till:  

För snabbare hantering: Sms till 0708 174639