Biodynamic Cranial Osteopathy
Michael Persson Osteopat D.O.

Gentle Touch Heals...
...if the therapist is in contact with The Health

Any Doctor can find Disease...
Osteopathy is To Find Health

Osteopat Stockholm - Michael Persson - Osteopati

Osteopati är den ursprungliga och optimala formen inom manuell medicin

Vi har inom osteopatin många tekniker/verktyg att använda oss av och kan på så sätt skräddarsy varje behandling så att den passar varje individ. En behandling är högst individuell, två personer kan tyckas ha identiska besvär men som kanske ska behandlas helt olika.

Detta på grund av att vi alla har vår egen historia med oss av sjukdom, skador, stress, känslomässiga trauman m.m. i bagaget. 

Din investering för ett besök är 1.100:-