Osteopati är den ursprungliga och
optimala formen inom manuell medicin

Stressrelease

Den psykiska ohälsan breder ut sig alltmer och är den överlägset största orsaken till att kroppsliga symtom underhålls och inte blir bättre trots manuella behandlingar.

– Michael Persson –

Människor som idag söker för olika kroppsliga besvär har väldigt ofta ett påslag i den delen av nervsystemet som kallas Sympatiska nervsystemet. Detta beror på att många av oss inte klarar av att hantera all information/ alla intryck som vi ständigt bombarderas av i vårt moderna samhälle. Tempot blir allt högre och vi förväntas att ständigt vara anträffbara.

För att klara detta svarar vårt urgamla system med att ”skruva upp” aktiviteten i det Sympatiska nervsystemet. Detta är okej under korta perioder. Sedan krävs återhämtning. Sker inte detta uppstår problem. Systemet är påslaget hela tiden dygnet runt. Det kan leda till en mängd olika symtom. Huvudvärk, magbesvär, sömnbesvär, trötthet, muskelvärk, ryggvärk, yrsel, bara för att nämna några.

Detta är mycket allvarligt. Här har personen som är drabbad inte lyssnat till kroppens varningssignaler, utan bara kört på. Gör man ingenting åt situationen så kan han/hon på sikt drabbas av allvarliga sjukdomar. Sköldkörtelstörningar är t.ex väldigt vanligt hos kvinnor. Panikångest ett annat. Att alltid vara tillags, att vara duktig och hela tiden prestera hör ofta ihop med detta som jag nämnt ovan. Att undertrycka och inte bearbeta känslor är också vanligt förekommande. Utmattningsdepression, kroniskt trötthetssyndrom, utbrändhet är tillstånd som ofta har försiggått av för högt Sympatiskt påslag.

Jag har sedan början på 2000-talet arbetat med denna kategori människor och hittat en röd tråd i min behandling. Även om varje person i sig är helt unik. Jag har genom åren förstått följande :

  • Det hjälper inte att jobba med muskler/leder/inre organ direkt.
  • Då hjälper inga stretch- eller träningsprogram då kroppen/systemet är helt slut på grund av att All energi går åt till att överhuvudtaget existera!
  • Som terapeut bör du INTE jobba med de lokala besvären då utan det första som gäller är följande: Assistera Systemet att Sänka aktiviteten i Det Sympatiska Nervsystemet!