Osteopati är den ursprungliga och
optimala formen inom manuell medicin

Yrkesutbildning till Kraniosakralterapeut

Kraniosakralterapi (KST) eller Craniosacral Therapy (CST) som det kallas internationellt är ett koncept sprungen ur Osteopatin som har utvecklats från sent 1800-tal och fram till dags dato. Terapiformen är på stark frammarsch i hela Europa och så även i Sverige. Kraniosakralterapi är en oerhört subtil inkännande men kraftfull metod som kan nå in till alla aspekter av en människa. Såväl mentala/emotionella som kroppsliga besvär kan behandlas.

Hela denna utbildning är oerhört personlighetsutvecklande för Dig som människa.

NÄSTA KURSSTART ÄR 2 maj 2024! Grupp KST 2024 (Sphenoid)

Det som ingår i grundutbildningen till Diplomerad Kraniosakralterapeut är:

* Kraniosakral grundkurs steg I-VII
* Workshop grundkurs steg I-VII
* 50 st. dokumenterade elevbehandlingar
* 30 högskolepoäng eller motsvarande i basmedicin. OBS! Denna läses separat.

Följande skolor tillhandahåller Basmedicinsk utbildning:

Arcanum: 1-30 poäng, 31-60 poäng

Osteopathögskolan: 1-75 poäng

Bröderna Tranberg: 30 poäng

Jag rekommenderar Bröderna Tranbergs Basmedicinska utbildning då den är anpassad till KST-utbildningen.

Då ovan nämnda är klart och Du blivit godkänt på den teoretiska samt praktiska tentamen erhåller Du ett Diplom. Därefter certifierar Kraniosakrala förbundet Dig.

Då erhåller Du yrkestiteln Certifierad Kraniosakralterapeut.

Efter avslutad steg III kan Du som elev söka medlemskap i Kraniosakrala Terapeutförbundet www.kstf.se för att kunna inneha en patient och ansvarsförsäkring inför den obligatoriska elevpraktiken.

Investeringen för varje steg är 6.995:- Sammanlagt för 7 steg blir kostnaden 48.965:-

Vid köp av hela utbildningen i förväg ges en rabatt på 20% vilket gör en kostnad på 39.172:-

Tillkommer gör även kostnaden för Tentamen som är både skriftlig, praktisk och muntlig. Summan för denna är 1.500:-

OBS! Kostnaden för Workshop tillkommer. Denna är på 2.500:- per steg. Om Du väljer att betala samtliga Workshops innan kursstart så ger jag en rabatt på 20% även här. Det blir då 14.000:- (ordinarie 17.500:-)

Kurslitteratur är egna digitala kompendium. Vill du ha dessa i fysisk form och i fint fyrfärgstryck så betalar Du 400:- per kompendium och steg.

Tiderna under samtliga steg är kl. 09.30-16.30 och lunch mellan kl.12.30-14.00

Dessa dagar (steg) ligger torsdag-söndag (undantag kan förekomma)

Mellan varje steg hålls en s.k. Workshop (WS) under 2 dagar. Dessa ligger alltid över en helg

Tiderna under Workshopen (WS) är kl.10.00-16.00 och lunch mellan kl.12.30-13.30

NÄSTA KURSSTART ÄR 7 september 2023!

Anmälan sker via mail till eller via sms/ring 0708 174639

Här nedan följer en sammanfattning av samtliga steg i utbildningen

Hjärtligt Välkommen på en spännande resa!

Michael Persson Osteopat D.O. B.C.S.O - lärare och founder av Biodynamic Cranial Education since 2020

Upplägg och innehåll :

Kraniosakral steg I (4 dagar)

 • Historik, Dr W.G. Sutherlands odyssey och Osteopatisk medicin
 • Dr. Sutherlands 5 komponenter inom Den Kraniosakrala läran
 • Anatomi: Skallbasens ben, Os Occipitale. Sacrum=korsbenet
 • Det Fasciella systemet
 • Anatomi: Hjärnans membranösa lager. Dura Mater, Arachnoidea Mater, Pia Mater
 • Hjärnans ventriklar. Dura maters anatomi och fysiologi och cerebrospinalvätskans hydrauliska system, det s.k. kraniella trycket
 • Det Lymfatiska & Glymfatiska systemet
 • Övre och nedre extremiteternas kraniella rörelser
 • Anatomiska områden som kan påverka eller påverkas av det kraniella trycket: ( i alla områden kommer vi successivt gå igenom dess anatomi, fysiologi, dysfunktion och patologi )

 • Terapeuten medvetna närvaro
 • Proprioceptionens fenomen – rörelse i tid och rum
 • Proprioceptionens lägesorientering
 • Longtide, Midtide, CRI – Dynamisk stillhet
 • Att som terapeut "hitta stillheten inom dig" - Att kommunicera med "Stillheten"
 • Levande vävnad = vätska och materia/massa/cellstrukturer

Generella handpositioner

Axlar - Skuldror s.k. "hugh hold" - fötter/underben

Anatomiska behandlingspositioner

 1. Subclavia release
 2. Costa 12 release
 3. Pelvic diafragma
 4. L5/S1
 5. Sacroiliaca-lederna
 6. Coccygeus
 7. Respitoriska diafragman
 8. Thoracic inlet
 9. Atlantooccipital leden s.k. O-A leden = övre nackleden

– De Kraniosakrala fysiologiska rörelserna – flexion (inhalation) och extension (exhalation) i hela kroppen.

Kranialnerver 9, 10 och 11; anatomi och fysiologi. Teoretiska och praktiska övningar inom Kraniosakral, funktionell behandling. Den mentala och emotionella aspekten inom Kraniosakrala systemet.

Den mentala och emotionella aspekten i den fysiska kroppen.

Kraniosakral steg II (4 dagar)

 • Still point – medicinsk stillhetsbegrepp, inre kontra yttre miljö
 • Naturlagars polaritet
 • CV-4/ EV-4 teknik
 • Kranialnerver 1-8 och 12; anatomi och fysiologi. Teoretiska och praktiska övningar inom KranioSakral, funktionell behandling. Den mentala och emotionella aspekten inom KranioSakrala systemet

Kraniosakrala fysiologiska och afysiologiska rörelser:
(inom alla områden kommer vi att gå igenom dess anatomi, fysiologi och dysfunktion)

 • Frontal benet
 • Parietal benen
 • Sphenoid benet
 • Temporal benen
 • Occiput benet
 • Osseoala lagren – Suturer
  • Dural stress release mellan occipital och sacrumbenet
  • Kraniosakrala grundprincipernas gemensamma rörelsemönster
 • Cytoplasman/protoplasma långsammare rörelser - Biodynamiska rörelser

Sacrumets fysiologiska och afysiologiska mönster:

 • Flexion
 • Extension
 • Torsioner
 • Sidböjsrotationer
 • Lateral glidningar
 • Nutated sacrum/Counterutated sacrum
 • L/L R/L R/R L/R (left on right, right on left, right on right, left on right)
 • Ileo-Sacrala dysfunktioner
 • Sacro-Ileala dysfunktioner

Den mentala och emotionella aspekten i den fysiska kroppen

Kranial Nerver 1 till 9; anatomi och fysiologi. Teoretiska och praktiska övningar inom KranioSakral, Funktionell behandling. Den mentala och emotionella aspekten inom KranioSakrala systemet.

Kraniosakral steg III (4 dagar)

Detaljerad anatomi och fysiologi om hjärnans membran, dura mater:

 • Falx cerebri
 • Tentorium cerebelli
 • Falx cerebelli

Anatomin och fysiologin i ansiktets externa ben:

 • Zygomaticum benen
 • Maxilla
 • Mandibula benen
 • Nasal benet
 • Temporomandibular-leden samt relaterade mjukvävnad och benstrukturer så som hyoid och pretrachial fascian
 • SBS-Spheno-Basilar-Symphysen och dess centrala del av den Kraniella Mekanismen
 • Inhalation – Flexion
 • Exhalation – Extension
 • Torsioner
 • Sidböjs rotationer
 • Lateral glidningar
 • Vertikal strain (superior strain/inferior strain)
 • Kompressioner

Kraniets venösa sinussystemet och dess dränering.

  Anatomi och fysiologi inuti munnen samt de Kraniosakrala mönstren:

  • Maxilla benen
  • Mandibula benen
  • Palatina benen
  • Vomer benet

  Funktionella anatomiska behandlingspositioner

  • Hyoid benet
  • Pretrachial fascian

  De grundläggande principerna i flödesbehandling/fluid

  Den mentala och emotionella aspekten i den fysiska kroppen

  • Anamnestaging = klientens egen sjukdomsberättelse + Frågor från Dig som terapeut

  Teoretiska och praktiska övningar inom KranioSakral, funktionell behandling. Den mentala och emotionella aspekten inom det KranioSakrala systemet.

  Eleven söker medlemskap efter avslutad KranioSakral III i det Kraniosakrala Terapeutförbundet www.kstf.se för att eleven skall kunna inneha en patient och ansvarsförsäkring inför den obligatoriska elevpraktiken.

  Efter steg III får eleven börja ta emot klienter hemma att öva på.

  Kraniosakral steg IV

  • Flödesbehandling av kroppens samtliga leder i de övre extremiteterna
  • BLT = Balance Ligamentous Tension
  • 1:a & 2:a revbenet
  • skuldergördel
  • cervikalen
  • armbågsleden
  • handleden
  • fingerlederna
  • nervbanor
  • holistiskt skifte
  • Vi lär oss tyda djupa emotionella och mentala blockeringar genom verbala samtal tillsammans med de terapeutiska händerna
  • Grundläggande kunskaper i embryologi.

  Kraniosakral steg V

  • Flödesbehandling av samtliga leder i kroppens nedre extremiteter
  • BLT = Balance Ligamentous Tension
  • höftleden
  • knäleden
  • femur
  • tibia/fibula
  • membrana interossea
  • fotleden
  • fotens ben

  Kraniosakral steg VI

  Denna kurs inriktar sig på hela matspjälkningsapparaten

  • Munnen och svalget
  • Matstrupe och övre/nedre magmun
  • Tolvfingertarm
  • Tunntarm
  • Tillslutarmuskler/ sfinkter
  • Tjocktarmens olika delar
  • Lever och gallan
  • Bukspottskörteln
  • Detaljerade anatomiska kunskaper förmedlas hur organ är relaterade till vår muskuloskeletala kropp och den kraniosakrala mekaniken. Även hur organen är relaterad till vår anatomiska och fysiologiska helhet. Även den emotionella och mentala påverkan på organ utforskas på kursen.
  • Neurologisk - Cirkulatorisk - Mekanisk/Fasciell koppling

  Kraniosakral steg VII

  • Embryologi
  • Psykoneuroimmunolgi - PNI
  • Hjärtat
  • Mjälte
  • Manliga och kvinnliga reproduktionsorgan
  • De endokrina körtlarna = endokrinologi = thalamus, hypothalamus, hypofysen, sköldkörteln, binjurarna
  • Njurar
  • Lungor
  • Eleven får lära sig om de detaljerade anatomiska kunskaperna om hur organ är relaterade till vår muskuloskeletala kropp och den kraniosakrala mekaniken.
  • Hur organen är relaterade till vår anatomiska och fysiologiska helhet.
  • Emotionell och mental påverkan på en individ

  KST 2023 (Occipitale)

  KS I 7-10 sep

  WS I 23-25 sep

  KS II 16-19 nov

  WS II 2-3 dec

  KS III 18-21 jan 2024

  WS III 10-11 feb

  KS IV 7-10 mars

  WS IV 23-24 mars

  KS V 23-26 maj

  WS V 15-16 juni

  KS VI 15-18 aug

  WS VI 7-8 sep

  KS VII 17-20 okt

  WS VII 9-10 nov

  KST 2024 (Sphenoid)

  KS I 2-5 maj

  WS I 18-19 maj

  KS II 27-30 juni

  WS II 13-14 juli

  KS III 22-25 aug

  WS III 21-22 sep

  KS IV 10-13 okt

  WS IV 26-27 okt

  KS V 5-8 dec

  WS V 21-22 dec

  KS VI 13-16 feb 2025

  WS VI 1-2 mars

  KS VII 10-13 april

  WS VII 26-27 april