Osteopati är den ursprungliga och
optimala formen inom manuell medicin

Alla metoder

Kraniell Osteopati

Detta är den metod som jag numera använder mig mest av därför att den når djupast in i centrala nervsystemet och människan än någon annan metod inom osteopatin.

Jag kallar den ”Osteopatins Rolls Royce”. Du kan läsa mycket mer under fliken Kraniell Osteopati och Biodynamic Osteopathy…

Manipulation

Justering av ryggradsleder och övriga leder.

Snabba korta rörelser mot en led som skickar impulser in i nervsystemet.

Syftar till att få leden fri och rörlig samt ändra reflexaktiviteten i centrala nervsystemet. (Ofta vill man minska för högt impulsflöde i en nerv som kan ge onormalt höga spänningar i vävnader runt leden samt till muskler ut i kroppen och/eller till inre organ).

Rörligheten ökar och smärta reduceras samt spänning i muskulatur minskar.

BLT och SCS

BLT = Balanced Ligamentous Tension

SCS = Strain Counterstrain/ Jones Technique

Genom att varsamt placera en led i ett optimalt och balanserat läge kan man få kringliggande ligament och muskulatur att självmant släppa sin spänning. Därmed brukar smärtan släppa och behandlingen återställer leden till normal funktion.

Visceral (inre organ) Osteopati

Motverkar störning/obalanser samt nedsatt rörlighet mellan och i de inre organen. Genom att arbeta direkt på de inre organen ökar dess rörlighet. Även reflexaktiviteter från nerver i området minskar.

Detta leder till minskad spänning lokalt i de inre organen men även till ryggraden och dess muskler och ligament.

Tekniken används ofta för att motverka matsmältningsproblem, förstoppning, diarrè, inkontinens, menssmärtor, infertilitet och huvudvärk.

MET = Muscle Energy Technique

Din osteopat placerar en eller flera leder i specifika positioner och patienten får trycka emot med ett konstant tryck.

Tekniken används för att: Få muskler att släppa sin onormalt höga spänning – Stärka svaga muskler – Öka ledrörligheten specifika leder.

Artikulering/Mobilisering

En mer rytmisk teknik utan snabba rörelser.

Syftet är att på mekanisk väg töja leder och ligament för att göra dem smidiga.

Cirkulationen ökar i muskler, bindväv och lymfsystemet runt leden. Detta har inflammationshämmande och smärtreducerande effekt.

Body Adjustment/Ossilering

En undersökningsrutin och behandlingsform där Osteopaten med rytmiskt roterande rörelser går igenom kroppens alla delar.

Patientens hållning är ofta i fokus och behandlingen är mjuk och behaglig för att lugna ned spända områden.

Förbättrad cirkulation och återställande av rörlighet är centralt.

Anamnes

Strategi för identifiering av patologi

Det kanske viktigaste av allt är för oss Osteopater är att säkerställa att det inte föreligger ett allvarligt sjukdomstillstånd som underliggande faktor till ett kroppsligt symtom.

Därför börjar alltid ett besök med en noggrann utfrågning om patientens både nuvariga och tidigare historia av sjukdomar, olyckor samt sociala och psykiska status.

Självklart är känslomässiga aspekter också mycket viktiga att ta upp då även det kan manifestera i kroppsliga symtom.

Jag har tätt samarbete med psykolog, ortopedläkare, idrottsläkare, och neurolog.